ไตรครอง 2.20 x 3.20 เมตร ผ้าป่านมัสลิน 9 ขัณฑ์ สังฆาฏิ 2 ชั้น ตะเข็บคู่ สีแก่นขนุน (แดง)/สีกรัก
  • phatri-kain-162
  • phatri-kain-262
  • phatri-03
  • phatri-04
  • phatri-05
  • phatri-06
  • phatri-07

ไตรครอง 2.20 x 3.20 เมตร ผ้าป่านมัสลิน 9 ขัณฑ์ สังฆาฏิ 2 ชั้น ตะเข็บคู่ สีแก่นขนุน (แดง)/สีกรัก

4,200.00 ฿

ไตรจีวร (ไตรครอง) 9 ขัณฑ์ สังฆาฏิ 2 ชั้น  ผ้าตัดขาดจากกันทุกชิ้น ทุกขัณฑ์ ฝีเข็มละเอียด ปราณีต เย็บ 2 ตะเข็บ คำนวณความหดของผ้าทุกผืน จึงได้มาตรฐานทุกขนาด ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ผ่านการพิจารณาจากพ่อแม่ครูอาจารย์

ผ้าป่านมัสลิน สีแก่นขนุน(แดง)/สีกรัก (สำหรับพระป่ากรรมฐาน)
ไตรครอง 7 ชิ้น ประกอบด้วย

1. จีวร 9 ขัณฑ์ คือ ผ้าห่ม เรียกว่า อุตราสงค์
2. สบง 5 ขัณฑ์ คือ ผ้านุ่ง เรียกว่า อันตรวาสก
3. สังฆาฏิ 2 ชั้น คือ ผ้าซ้อน (ปัจจุบันใช้พาดบ่า) เรียกว่า สังฆาฏิ ทับศัพท์
4. อังสะ ผ้าที่มีลักษณะคล้ายเสื้อใช้คล้องไหล่เฉียงบ่าปิดไหล่ซ้าย
5. รัดประคด ผ้าประคดรัดเอว
6. ผ้ารัดอก ใช้สำหรับรัดจีวรเมื่อเวลาห่มดอง
7. ผ้ากราบ ใช้สำหรับรองเมื่อเวลากราบและใช้ปูรับประเคนของถวาย

หมายเหตุ สินค้าจริงอาจมีสีต่างกันเล็กน้อย ตามสภาพแสง และจอแสดงผล หรือมือถือลูกค้า

000