เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของบริษัท

…ร้านได้รับความไว้วางใจจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ให้ตัดเย็บผ้าไตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นเวลานาน และน้อมรับข้อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ซึ่ง “ไตรจีวร ที่ถูกต้องตามพุทธานุญาต”

สินค้า

จำหน่าย และ รับสั่งตัด ไตรจีวร ๙ ขัณฑ์ สังฆาฏิ 2 ชั้น ผ้าป่านมัสลิน ผ้าป่านสวิส ผ้าป่านญี่ปุ่น หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

การตัดเย็บ

ตัดเย็บด้วยผ้าป่านมัสลิน ผ้าทุกชิ้นขัณฑ์ทุกขัณฑ์ ถูกตัดขาดออกจากกัน ทดลองหาค่าหดของผ้าก่อนนำมาตัดเย็บ จึงได้ค่าหดที่แน่นอน ตัดเย็บด้วยความปราณีต ด้วยการเย็บแบบโบราณบัวคว่ำบัวหงาย ฝีเข็มละเอียดด้วยตะเข็บคู่ เพื่อความแข็งแรงและทนทาน และจีวรสามารถครองได้ถึง 2 ด้าน

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ภาพสินค้าที่อยู่ในเพจ “ไตรจีวร ผ้าไตรกระป่ากรรมฐาน” ห้ามคัดลอกและเปลี่ยนแปลง และนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด